14. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Kamu Kesimi Finansmanında Vergi Dışı Normal Gelirler ileÖzel Gelirler ve Fonlar
Ev sahibi: Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Mia Belpark Resort Hotel, Belek – Antalya
Tarih: 12 – 15 Mayıs 1999

İÇİNDEKİLER

Durmuş ÖZTEK, “Türkiye’deki Vergi Dışı Normal Gelirlerin Kamu Gelirleri İçindeki Yeri ve Önemi”, ss. 11-40.
Ş. Ekrem ERDOĞAN, “Teoride Kamu Taşınmaz Malları”, ss. 41-60.
Mehmet E. PALAMUT, “Kamu Ekonomisinde Devlet Taşınmazları ve Tabi Oldukları Hukuksal Rejim Hakkında Bir Değerlendirme”, ss. 61-73.
Ercan ÖZ, “Kamu Açıklarının Finansmanında Kamu Taşınmaz Mallarının Rolü”, ss. 87-99.
Doğan CANSIZLAR, “Mevcut Sorunlara Çözüm Önerileri ve Yeni Uygulamalar”, ss. 100-110.
Tülay ARIN, “Kamu Taşınmaz Malları: Koruma ve En İyi Yararlanma İlkeleri Üzerine Bir Yorum”, ss. 111-131.
Ali Rıza AYDIN, “Kamu Gelirleri Sistemi İçinde Fonlar”, ss. 145-159.
Ahmet KESİK, “Özel Gelir ve Fonların Türk Kamu Maliyesi İçindeki Yeri ve Önemi”, ss. 160-222.
Oğuz OYAN, “Kamu Özel Fonları ve Güncelliğini Yitirmeyen Bir Tasfiye Projesi”, ss. 213-240.
Turgay BERKSOY, “Türkiye’de Konsolide Bütçe İçinde Yer Alan Özel Gelirler ve Fonlar”, ss. 241-244.