16. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: 1980 Sonrası Mali Politikalar
Ev sahibi: Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Naturland, Çamyuva- Kemer – Antalya
Tarih: 28 – 31 Mayıs 2001

İÇİNDEKİLER

Erhan YILDIRIM – Refia YILDIRIM, “1980 Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”, ss. 7-24.
Ahmet ŞAHİN, “1980 Sonrası Harcama Politikaları”, ss. 25-32.
Engin ATAÇ, Beyhan ATAÇ, Tayfun MOĞOL, “Ülkemizde Kamu Harcamalarının Siyasi Niteliği Üzerine Bir İnceleme”, ss. 41-68.
Hikmet İYİDİKER, “Küreselleşme Sürecinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Kamu Harcamaları:1980-2000”, ss. 69-82.
Pınar AKKOYUNLU, “Konsolide Bütçe Harcamalarının Kamu Kesimi Genel Dengesindeki Yeri ve Önemi”, ss. 89-96.
Sezai TEMELLİ, “Türkiye’de Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi (1980-2000)”, ss. 97-114.
Özhan ÇETİNKAYA, “Kamu Maliyesinde Kamu İşletmeciliğinin Yeri ve Analizi: Döner Sermaye İşletme Uygulamasının Analizi”, ss. 115-139.
Cihan TERZİ, “1980 Sonrası Vergi Politikaları”, ss. 149-160.
Refia YILDIRIM, “Türkiye’de 1980 Sonrası Vergi Politikalarının Optimum Vergi Kuramına Göre Değerlendirilmesi”, ss. 161-171.
Coşkun CANGÖZ, “Kamu Yatırımlarının Dış Kaynakla Finansmanı ve Hazine Borç Hesaplarına Yansımaları”, ss. 181-197.
Ömer KARAMOLLAOĞLU, “Sayıştay Tarafından Reddedilen Dış Borçlara İlişkin Hesaplar”, ss. 199-225.
Oğuz ÇALIK, “Borçlanma Dışında Kullanılan Dış Proje Kredisi Uygulamaları: Devirli Garantili Krediler”, ss. 227-257.