18. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türkiye’de Kamu Borçlanması (Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Beklentiler)
Ev sahibi: Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Merit Hotel, Girne – KKTC
Tarih: 12 – 16 Mayıs 2003

İÇİNDEKİLER

Ferhat EMİL, “1950’lerden Günümüze Türkiye’de Kamu Borçlanmasına Yol Açan Nedenlerin Bazı Tarihsel Veriler Işığında İncelenmesi”, ss. 35- 52.
Yusuf KARAKOÇ, “Kamu Kesimi İç Borçlanma İşlemlerinin Hukuki Niteliği”, ss. 55- 88.
Ahmet KESİK, “Bütçe Yönetimi ile Borç Yönetiminin Ayrılmasının Konsolide Bütçeye Yansımaları”, ss. 89- 101.
Ferhat EMİL, H.Hakan YILMAZ “Kamu Borçlanması, İstikrar Programlan ve Uygulanan Maliye Politikalarının Kalitesi Genel Sorunlar ve Türkiye Üzerine Gözlemler“”, ss. 107- 161.
Veysi SEVİĞ, “IMF ile Yapılan Stand-by Anlaşmaları Çerçevesinde Gerçekleştirilen Borçlanma Maliyeti”, ss. 163- 171.
Mustafa ÇELEN, .Bülent Besim BALİ “Finansal Piyasalar ve İç Borçlanma Maliyetleri Arasındaki İlişki: Türkiye ve AB Ülkeleri Arasında Bir Karşılaştırma”, ss. 173-200.
Ufuk BAKKAL, Nagihan OKTAYER “Dış Borçlanma ve Ödemeler Dengesi İlişkisi”, ss. 217- 229.
Dilek YILMAZ CAN, “Türkiye’de Dış Borç Yönetiminin Koordinasyonu ve Yabancı Ülke Uygulamaları”, ss. 231- 249.
Safiye KAYA, “Dünya Bankası’ndan Sağlanan Kredilerin Denetimi”, ss. 265- 281.
Derya KÜBALI, İsmail ÇULHACl, “Dış Proje Kredilerinin Bütçe Üzerindeki Etkileri”, ss.283- 314.
İbrahim Attila ACAR, Murat Ali DULUPÇU, “Kamu Borç Yönetiminde Etkinlik Arayışları: Dış Kredilerin Kullanımı ve Geri Ödeme Süreçlerinin İncelenmesi- Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği”, ss. 317- 353.
Mehmet E.PALAMUT, Mehmet E. ALTUNDEMİR, “Kamusal Borç Yönetiminde Enflasyonun Oynadığı Rol ve Türkiye Gerçeği”, ss. 363- 382.
Nilgün PEHLİVAN, “Risk Analizine Dayalı Kamu Borç Yönetimi”, ss. 385- 417.
Gökhan Kürşat YERLİKAYA, “Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Modeli ve Kamu Borçlanması”, ss. 419- 447.
Hülya KİRMANOĞLU, Aysel ARIKBOĞA, “Türkiye’de Kamu Borç Servisinin Bütçe İçi Etkileri- 1950-2001”, ss.463- 472.
Hikmet İYİDİKER, Yasemin ÖZUĞURLU, “Türkiye’de Kamu İç Borçlanmasının Reel Kesim Üzerindeki Etkileri”, ss. 475- 487.
Metin MERİÇ, “Borçlanmanın Konsolide Bütçe Kaynak Yapısı Üzerindeki Etkisi”, ss. 489- 523.
Sezai TEMELLİ, “Türkiye’de İç Borçlanma – Yoksulluk Dinamikleri: 1990-2002”, ss. 543- 555.
Mehmet ŞAHİN, “Kamu Borçlanması, Ahlaki Riziko ve Politik Yozlaşma”, ss. 557- 570.
Ayşegül YAKAR ÖNAL, “Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Borçlanma Süreci 1980-2000”, ss. 573- 584.