19. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Önlenmesi Yolları
Ev sahibi: Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Limak Atlantis International Hotels & Resorts, Belek – Antalya
Tarih: 10 – 14 Mayıs 2004

İÇİNDEKİLER

Gülay AKGÜL YILMAZ, “Kayıtdışı Ekonomi; Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi”, ss. 15- 50.
Fatih SAVAŞAN, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Tahminleri”, ss. 51- 73.
Yusuf KARAKOÇ, “Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları”, ss. 90- 114.
Şükrü KIZILOT, Şafak Ertan ÇOMAKLI, “Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Boyutlarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi”, ss. 115- 157.
Bumin DOGRUSÖZ, “Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Açılandan Vergi Hukuku Özel Hukuk İlişkilerine Bakış”, ss. 158- 176.
Ahmet Burçin YERELİ, Oğuz KARADENİZ, “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi”, ss. 180- 203.
Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Naci Tolga SAHUÇ, İsa SAĞBAŞ, “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ve Vergi Kaçaklarının Önlenmesi: Anket Çalışmasının Bulguları”, ss. 204- 253.
Turgut CANDAN, “Yargı Kararları Işığında Vergi Kayıp ve Kaçağının Değerlendirilmesi”, ss. 255- 280.
Metin MERİÇ, Hakan AY, “Küreselleşme Olgusunun Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi”, ss. 295- 330.
Naci Birol MUTER, Birol KOVANCILAR, “Doğrudan Yabancı Yatırımlara Yönelik Teşvik Rekabeti Türk Kamu Mali Yapısı Üzerine Olası Etkileri: Türk Vergi ve Teşvik Sistemine Yönelik Öneriler”, ss. 333- 350.
Hakan ÜZELTÜRK, “Gölgelerin Efendisi: Gölge Ekonomi Bazı Ülkelerden Örnekler”, ss. 351- 372.
İnsan GÜNAYDIN, Serkan BENK, “Globalleşme Sonucu Oluşan Vergi Kayıp Ve Kaçaklarını Önlemede Uluslararası İşbirliğinin Önemi”, ss. 381- 420.
Bülent TAŞ, Yüksel KARACA, “Küreselleşmenin Vergi Sistemleri Üzerindeki Etkileri Açısından İki Önemli Konu: Vergi Rekabeti ve Elektronik Ticaret”, ss. 421- 463.
Ariz TAŞDELEN, “Vergi Hukuku Kurallarının Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesindeki Önemi”, ss. 464- 506.
Turgay BERKSOY, İbrahim DEMİR, “Politik Vergi Çevrimleri: Türkiye’de Vergi Yükü Üzerinde Politik Etkiler”, ss. 513- 532.
Esra Siverekli DEMİRCAN, “Türkiye’de Vergi Politikalarının Siyasi Analizi: Siyasi Değişimin Vergi Kayıp Ve Kaçaklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme”, ss. 533- 572.
Tayfun MOĞOL, M. Erkan ÜYÜMEZ, “Vergi Suç ve Cezalarının Ekonomisi”, ss. 573- 599.
Nurettin BİLİCİ, “Vergi Cennetleri İle Mücadele”, ss. 601- 620.
Adnan GERÇEK, “Türkiye’de Vergi Kayıp Ve Kaçakların Önlenmesi Açısından Vergi İdaresinin Sorunları Ve Yeniden Yapılandırma Önerisi”, ss. 621- 658.
Kemal ÖZSEMERCİ, Serdar SÜNGÜ, Özlem TEMİZEL, “Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Sayıştay Denetiminin Rolü”, ss. 659- 696.