21. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler
Ev sahibi: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Titanic Resort Hotel, Lara – Antalya
Tarih: 10 – 14 Mayıs 2006

İÇİNDEKİLER

Halil BAĞDINLI, “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Organizasyonu”, ss. 27- 39.
Keramettin TEZCAN, Adnan GERÇEK, Mustafa Ali SARILI “OECD Ülkelerinin Vergi İdaresinin Karşılaştırmalı Yapısı ve Türkiye’de Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi”, ss. 41- 60.
Yüksel KARACA, “Gelir İdarelerinde Reform: Bağımsızlık- Yan Bağımsızlık Tanışmaları Dünyada Neler Oluyor? Türkiye’ye Yansımaları Neler?”, ss. 65- 70.
Ramazan KILIÇ, “Gelir İdarelerinin Modernizasyonunda Uluslararası Alan: Ulusal Vergi Yönetimleri Arasındaki İdari İşbirliği”, ss. 71- 89.
Birol Naci MUTER, Birol KOVANCILAR “Japon Merkezi Yönetim Gelir İdaresinin Mevcut Yapısı ve Değerlendirilmesi”, ss. 91- 109.
Ali AKDEMİR, Mehmet ŞAHİN, “Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Tasnif Edilmesi”, ss. 117- 141.
Metin MERİÇ, “Küresel Kamu Mallarının Yönetiminde Uluslararası Kurumsal Oluşumların Önemi”, ss. 143- 161.
Hülya KİRMANOĞLU, Binhan ELİFYILMAZ, Nazan SUSAM, “Maliye Teorisinin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar”, ss. 169- 193.
Ayşegül MUTLU, “Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları”, ss. 195- 216.
İbrahim DEMİR, “Küresel ve Bölgesel Savunma Hizmetlerinin Politik Ekonomisi”, ss. 225- 238.
Sacit Hadi AKDEDE, “Kültürel Çeşitlilik, Global Politik Şiddet ve Kamu Harcamaları”, ss. 240- 251.
Süleyman ULUTÜRK, Servet AKYOL “Küresel Kamu Malı, Hegemonya ve İstikrar’ın Küresel Ekonomi Politiği”, ss. 259- 272.
Hilmi UNSAL, Eren ÇAŞKURLU “Global Kamu Malı Perspektifinden Finansal İstikrarın Sağlanması ve lMF’nin Rolü”, ss. 274- 299.