22. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri
Ev sahibi: Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Sirene Golf Hotel Antalya, Belek – Antalya
Tarih: 9 – 13 Mayıs 2007

İÇİNDEKİLER

Erdal GÜMÜŞ, “Kamu Maliyesi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reform Sürecinin Değerlendirilmesi ve Finansal Geleceği”, ss. 20- 44.
Nagihan OKTAYER, Murat ÇAK, “Sosyal Güvenlik Sistemi Perspektifinde Mikrofinans Sisteminin Değerlendirmesi”, ss 46- 65.
Murat ŞEKER, “İstanbul İli Örneğinde Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Üzerine Bir Araştırma”, ss. 67- 91.
Bayram BARUN, Mustafa EKİNCİ, Özlem TEMİZEL, “Kamu Mali Yönetiminin Etkinliğinin Sağlanmasında Dış Denetiminin Rolü”, ss. 111- 143.
Arife COŞKUN ,“Etkin Devlette Performans Denetimi ve Türkiye Deneyimi”, ss. 146- 164.
Volkan ERKAN, Osman YILMAZ ,“Kamu İdarelerinde Yönetim Pratikleri: Stratejik Yönetim Araştırması”, ss. 180- 198.
Serdar ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Uğur ÇİÇEK, “Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Kullanımına Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, ss. 201- 224.
Abuzer PINAR “Kamu Sektöründe Yeniden Yapılanma Sürecinde İstihdam ve Ücretler”, ss.237- 250.
İbrahim Attila ACAR, Hüseyin GÜL “1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşüm”, ss. 256- 284.