23. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türk Vergi Sisteminin Küresel Gelişmeler Bağlamında Değerlendirilmesi (Teori-Uygulama-Denetim-Yargı)
Ev sahibi: Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ve Hukuk Fakültesi
Yer: Xanadu Resort Hotel, Belek – Antalya
Tarih: 7 – 11 Mayıs 2008

İÇİNDEKİLER

Ana CEBREİRO, “International Fiscal Trends: An OECD Perspective”, ss. 29- 34.
Dale HART, “Recent Developments In Tax Administration Around The World”, ss. 35- 38.
Abuzer PINAR, H. Yasemin ÖZUĞURLU, “Küreselleşme Sürecinde Vergi kapılarındaki Dönüşüm: Türkiye Küresel Yapının Neresinde?”, ss. 45- 69.
Binhan ELİFYILMAZ, Murat ŞEKER, Murat ÇAK, “Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz”, ss. 71- 104.
Mustafa YILDIRAN, Serdar ÖZTÜRK, Süleyman BOLAT, “Uluslararası Yatırımların Vergi Yönlü Mali Bozulma Etkileri: Kore, Türkiye ve Meksika Üzerine Karşılaştırmalı Analiz”, ss. 105- 119.
İsa COŞKUN, “Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Vergilendirme”, ss. 129- 142.
Mehmet ERKAN, “Türkiye’de Dolaylı Vergilerin Yapısı ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum”, ss. 143- 232.
Nurettin BİLİCİ, “Özel Tüketim Vergisine Tabi Ürünler Üzerindeki Vergi Yükü (Türkiye – Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Karşılaştırması”, ss. 233- 243.
Vedat GÜRBÜZ, “Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kaçırma ve Vergi Denetimi”, ss. 251- 269.
Fethi HEPER, Ahmet AK, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Sosyolojisinin Kayıt Dışılığı Belirlemedeki Önemi (Kanada ve Türkiye’den Sosyolojik Çalışma Örnekleri)”, ss. 271- 288.
Hakan ÜZELTÜRK, “Vergi Konseyi”, ss. 289- 294.
Yusuf KARAKOÇ, “Vergi (Hukuku) Alanının Düzenleme, Uygulama ve Yargılama Sorunları”, ss. 301- 313.
Emrah FERHATOĞLU, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması”, ss. 315- 334.
Biltekin ÖZDEMİR, “Küresel Kirlenme, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri”, ss. 339- 371.
Neslihan Coşkun KARADAĞ, “Dünya’da Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Türkiye Açısından Değerlendirilme”, ss. 373- 403.