24. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Devletin Değişen Rolü Bağlamında Türkiye’de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi
Ev sahibi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Calista Luxury Resort Hotel, Belek – Antalya
Tarih: 19 – 23 Mayıs 2009

İÇİNDEKİLER

Besim Bülent BALİ, Mustafa ÇELEN, “Kamu Eğitim Harcamalarında Etkinlik ve Etkenlik Analizi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama”, ss. 17- 44.
İsa SAĞBAŞ, Ayşe KAYA, “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımının Analizi: Mekansal Ekonometri Yaklaşımı”, ss. 63- 87.
İdris SARISOY, Selçuk KOÇ, “Türkiye’de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, ss. 95- 113.
İhsan Cemil DEMİR, “Kamusal Harcamaların Algılanmasına Etki Eden Faktörler: Ampirik Bir Araştırma”, ss. 115- 129.
Mustafa YILDIRAN, “Kıtlık Çağında Tarıma Yönelik Türk Kamu Harcama Politikasının Yeniden Yapılandırılması: İmkânlar, Sınırlar ve Yeni Yönelimler”, ss.135- 155.
Özgür SARAÇ, “Devletin Değiştirilemeyen Rolü: Yarı Çevrenin Kobileşmesi ve Türk Tarımına Devlet Müdahalesi”, ss. 165- 184.
Fatih SAVAŞAN, Hakan ÇETİNTAŞ, “Kamu Sağlık-Eğitim Harcamaları ve Büyüme”, ss. 193- 212.
Tekin AKDEMİR, Birol KARAKURT, “Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü ve Özel Sağlık Kurumlarım Düzenleyici Görevleri”, ss. 221- 260.
Fehim BAKIRCI, Yusuf TEMÜR, “Sağlık Harcamalarında Performans Değerlemesi: Devlet Hastaneleri Üzerine Veri Zarflama Analizi”, ss. 271- 287.