25. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Kriz Ortamında Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi
Ev sahibi: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Cornelia Diamond Resort Hotel, Belek – Antalya
Tarih: 24 – 28 Mayıs 2010

İÇİNDEKİLER

Saygın EYÜPGİLLER, Fatih SARAÇOĞLU “Global Krizin Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Uygulanan Harcama Vergileri Oran İndirimlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi”, ss. 14- 62.
Ömer ÇAKICI, “Küresel Finans Krizi: Sebep, Sonuç Ve Etkilerinin İrdelenmesi”, ss. 63- 100.
Hakan ÜZELTÜRK “Vergilerin Kanuniliği – Kanunların Meşruluğu: Yüzyılların Serüveni”, ss. 117- 140.
Kadir ARDIÇ, Halit ÇİÇEK “Performans Değerlemede Yeni Bir Yaklaşım: 360 Derece Geri Bildirim Ve Gelir İdaresi Başkanlığında Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, ss. 141- 177.
Salih BARIŞIK, Yusuf TEMUR, “Türkiye’de Vergisel Teşviklerin İstihdama Etkisinin Sektörel Analizi (1981-2008 Dönemi Panel Veri Analizi)”, ss. 221- 247.
Zihni KARTAL, “Mali Krize Karşı Getirilen Vergisel Düzenlemelerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, ss. 248- 264.
Mustafa YILDIRAN, “Küresel Mali Krizde Kurtarma Operasyonlarının Vergi Politikasına Etkileri: Krizin Finansmanında Ahlaki Riziko Ve Devletin Rolü”, ss. 264- 286.
Ferhat AKBEY, “Türk Vergi Sistem ve Yapısının Ekonomi-Politik Analizi ve 2008 Finansal Krizi İle Etkileşimi”, ss. 287- 323.
Ayşegül Yakar ÖNAL, Sezai TEMELLİ, “Uluslararası Vergi Rekabetinin Gelir Bölüşümü Üzerindeki Etkileri: 1990-2008 Türkiye Örneği”, ss. 338- 358.
Özgür SARAÇ, “Küresel Vergi Rekabetinin Ekonomi Politiği; Kuramsal Sonuçların Ülke Grupları Açısından Analizi”, ss. 359- 386.
Ramazan KILIÇ, “Vergi Cennetleri ile Mücadelede Bilgi Değişimi Anlaşmaları”, ss. 387- 406.
İdris SARISOY, Selçuk KOÇ, “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumlar Vergisi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi”, ss. 407- 431.