28. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Küresel Kriz ve Maliye Politikaları
Ev sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Yer: Starlight Convention Center Thalasso, Manavgat Kızılağaç, Antalya
Tarih: 22 – 26 Mayıs 2013

İÇİNDEKİLER

Bilgi

Abuzer PINAR, “Küresel Krizin Orta Vadeli Mali Plan Hedefleri Üzerindeki Etkisi”, ss. 1- 12.
Emrah FERHATOĞLU, “Vergi Anlaşmaları Hukukunda Hibrit Finansal Araçlar”, ss. 13- 33.
Hakkı Hakan YILMAZ, Mustafa BİÇER, “Ekonomik Kriz Sürecinde Alınan Ekonomik Tedbirlerin Meşruluğu/Kamuoyu Desteği: Yunanistan Örneği”, ss. 34- 61.
Hilmi ÜNSAL, Ayşegül DURUCAN, “Kriz Ortamında Büyümenin Sağlanmasına İlişkin Yeni Bir Politika Önerisi: Mali Alan Uygulamaları Ve Değerlendirilmesi”, ss. 62- 83.
Metin BAYRAK, Osman Cenk KANCA, “2008 Yılı Küresel Finans Krizinin Türkiye’de Bazı Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi Ve Uygulanan Maliye Politikalarının Cevabı”, ss. 84- 110.
Musa GÖK, Sevda AKAR, “2008 Küresel Mali Krizinin Vergi Sistemleri Üzerine Etkisi: Avrupa Birliği Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, ss. 111- 138.
Özay ÖZPENÇE, Dilek DURUSU ÇİFTÇİ, “Tek Para-Çok Maliye Politikası: Avrupa Birliği Makro Değişkenleri Üzerine Bir Analiz”, ss. 139- 160.
Recai AKYEL, İlhami SÖYLER, “Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mali Disiplin Açısından Değerlendirilmesi”, ss. 161- 174.
Yusuf TEMUR, Halit ÇİÇEK, İlhan EROĞLU, Cumhur ERDEM, “AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Makroekonomik Değişkenler ve Maliye Politikaları Araçları Arasında Bulaşıcılığın Test Edilmesi”, ss. 175- 196.
Ahmet SAYER, Murat GÜÇLÜ, “Son Küresel Finans Krizin Denetim ve Etik Açısından Değerlendirilmesi”, ss. 197- 217.
Mehmet ŞAHİN, Ali AKDEMİR, “Kriz Dönemlerinde Kamu Maliyesini Güçlendirme ve Korumada Yeni Strateji: Kriz Misyonlu Sivil Toplum Kuruluşları”, ss. 218- 246.
Ahmet ULUSOY, Tekin AKDEMİR, Birol KARAKURT, “Küresel Kriz ve AB’nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği: Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme”, ss. 247- 286.
Ekrem ERDEM, M. Fatih İLGÜN, “Küresel Kriz Sonrası Finansal Piyasalara Yönelik Politikaların Yönetiminde Maliye ve Para Politikalarının Uyumu”, ss. 287- 309.

Tüm Sunumlar