30. Türkiye Maliye Sempozyumu

Ev sahibi: Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Maliye Bölümü
Yer: Lykia World, Manavgat, Antalya
Tarih: 20-24 Mayıs 2015

İÇİNDEKİLER

Bilgi

Adrian SAWYER, “Rewriting Tax Legislation– Can Polishing Silver Really Turn It Into Gold?”, ss. 1- 30.

Naci Tolga SARUÇ, İsa SAĞBAŞ, Işıl Yeter AYAS, “Obezite İle Mücadelede Kamu Politikalarının Algılan Etkinliği ve Mali Sosyolojinin Önemi Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi”, ss. 31- 70.

İhsan Cemil DEMİR, İsmail CİĞERCİ, “Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileri İle Amprik Bir Çalışma”, ss. 71-94.

Mesut SERT, ““Eski”den “Yeni”ye Mali Sosyoloji”, ss. 96- 108.

Neslihan KARATAŞ DURMUŞ, “Türk Ve Fransız Vergi Hukuku Kapsamında Mükelleflerin Korunması”, ss. 109-136.

Yıldırım TAYLAR, “Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Uygunluk Sorunu”, ss. 137-176.

Şafak Ertan ÇOMAKLI, Zülküf AYRANGÖL, “Vergi Hukukunda Cezaya Dair Güncellenemeyen Husus: Vergi Kaçakçılığında Suça Konu Belge”, ss. 177- 189.

Muhlis BAĞDİGEN, Seda YILMAZ, “Vergileme-Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz”, ss. 191-218.

Fatih ŞEHİTOĞLU, “Vergi Ahlakı ve Anomik Davranışlar”, ss. 219-242.

Binhan Elif YILMAZ, Sinan ATAER, Müge YETKİN, “Vergi Algısı – Eğitim İlişkisi: Çeşitli Üniversitelerde Maliye Bölümü Öğrencilerinin Vergi Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, ss. 243-280.

Çağrı ESENER, Eda BALIKÇIOĞLU, Pelin VAROL İYİDOĞAN, “Kentleşme ve Kamu Politikaları Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme“, ss. 281-294.

R. Kutlu KORLU, Özhan ÇETİNKAYA, “Belediyelerin Yönetiminde Bir Piyasa Ekonomisi Bakış Açısı: Profesyonel Kent Yöneticisi Modeli”, ss. 295-320.

Ali Rıza GÖKBUNAR, “Savaş’ın Getirdiği Korkunun, İhtikârın ve Propaganda Savaşlarının Yaşandığı Bir Ülkede Savaş Mâliyesi Uygulaması: Varlık Vergisi”, ss. 321- 356.

Metehan CÖMERT, “Maliye Öğretisinin Temel Meseleleri Üzerine: Mali Düşüncenin Düşünsel Zenginliği Ve Tarihsel Uğraklar”, ss. 357- 376.

Selçuk İPEK, “Maliye Tarihinden Halk Edebiyatına Yansıyan Vergi Sorunları”, ss. 377-414.

Recep TEMEL, Nurcan ÇELEBİ “Koçi Bey Risalelerinin Mali Tarih Açısından Analizi”, ss. 415-450.

Hüseyin KUTBAY, Recep ASLAN, “Türk Mali Mevzuatında Yatırımları Teşvik Eden Yasal Düzenlemeler ve Ekonomik Etkileri” ss. 451-492.

Leyla ATEŞ, “Türkiye’nin Otomatik Bilgi Değişimi Uluslararası Standardına Uyumu”, ss. 493-504.

Adnan GERÇEK, Güneş ÇETİN GERGER, Feride BAKAR, “Türkiye’de Mükellef Hakları Algısının Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”, ss. 505-536.

Hakkı Hakan YILMAZ, Dilara TUNCA, Elvan ÜNAL, “Türkiye’de Çocuk Yoksulluğuyla Mücadelede Belediyelerin Kamu Politikası Uygulama Düzeyi”, ss. 537-572.

Düriye TOPRAK, Hüseyin GÜL, Serpil AĞCAKAYA, “6360 Sayılı Yasanın Mali Açıdan İncelenmesi”, ss. 573-604.

Gülay Günlük ŞENESEN, Nuray ERGÜNEŞ, Ayşegül Yakar ÖNAL, “Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımıyla Yerel Yönetim Bütçelerine Bakmak: Kars Belediyesi”, ss. 605-634.

Mustafa ERDOĞDU, Coşkun KARACA, M. Emre ÇAMLIBEL, Gülcemal ALHANLIOĞLU, Yalvaç AKGÜN, Deniz UĞURLU, “Enerji Tasarrufu Çerçevesinde Sürdürülebilir Binalar ve Yaygınlaşmasına Hizmet Edebilecek Maliye Politikaları”, ss. 635-682.

İnci SANDALCI, Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Naci Tolga SARUÇ, “Çevre Sorunları ile Mücadelelerde Türkiye’de Uygulanan Çevre Vergilerinin Etkinliği: Alan Çalışması”, ss. 683-700.

Birol KARAKURT, Suat Hayri ŞENTÜRK, Mehmet ELA, “Çevre Vergilerinin Teknolojik İnovasyon Üzerinde Etkisi: Türkiye’nin Durumunun Değerlendirilmesi ve Öneriler“, ss. 701-730.

Mustafa SAKAL, Habip DEMİRHAN, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve AB Adaylık Süreci Çerçevesinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik”, ss. 731-762.

Abdurrahman TARAKTAŞ, “Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Projelerinde Yenilikçi Bir Finansman Aracı Olarak Sosyal Etkili Tahviller; Uygulama Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler“, ss. 763-786.

Muhlis BAĞDİGEN, Mehmet AVCI, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Mali Saydamlık“, ss. 787-812.

Fatma TURNA, “Vergi Hukukunda Zamanaşımına İlişkin Güncel Sorunlar”, ss. 813-842.

Ramazan KILIÇ, Demet ŞEKERCİ, “Türk Vergi Hukukunda Mücbir Sebep ve Zor Durum”, ss. 843-870.

Nurettin BİLİCİ, Turgut CANDAN, “Vergi Hukukunda Geriye Yürüme Sorunu”, ss. 871-908.

Hakan ARSLANER, “Vergi Cezalarının Mükelleflerce Algılanış Biçimi Konusunda Bir Alan Çalışması: Aydın İli Örneği”, ss. 909-962.

Tüm Sunumlar