32.Uluslararası Maliye Sempozyumu

Ev sahibi: Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Yer: Mirada Del Mar Hotel, Kemer-Antalya
Tarih: 10-14 Mayıs 2017

 

IPFC/Tr  PROCEEDİNGS BOOK

 

MALİYE ARAŞTIRMALARI – 1” / Ulusal Editörlü Kitap

İÇİNDEKİLER

Tuğçe AKDEMİR ALTUNBAŞAK, “Karbon Ticaretinde Döngüsel Katma Değer Vergisi Kaçakçılığı”,      ss. 1-18.

Emre AKIN, “Vergi İncelemesinin Kapsamına Yönelik Son Yönetmelik Değişikliğinin Kanuna Uygunluğunun Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yansıması”, ss. 19-28.

Mehmet Emin ALTUNDEMİR & Gonca GÜNGÖR GÖKSU, “Performans Esaslı Bütçeleme ile Performans Esaslı Finansman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Yükseköğretim Örneği”, ss. 29-48.

Orçun AVCI & Zeynep DEMİRCİ, “Türkiye’de Günah Vergisi Olarak ÖTV: III Sayılı Listenin İncelenmesi”, ss. 47-60

Tamer BUDAK, Simon JAMES & Serkan BENK, “Vergi Sisteminin Basitleştirilmesi: Kavramsal Bir Değerlendirme”, ss. 61-84.

Mehmet CURAL & Hasret GENÇ, “Türkiye’de Bütçe Açıkları İle Kamu Borçlanması Arasındaki İlişki: 1970-2016 Dönemi” ss. 85-106.

Ramazan GÖKBUNAR, Sibel AYBARÇ & Aslıhan ÖZEL ÖZER, “Türkülerimizde ve Halk Eserlerimizde Vergiye Dair Bir İnceleme”, ss. 107- 136.

Hülya KABAKÇI KARADENİZ, “Bir Vergi Harcaması Olarak Araç Alımında Engellilere Tanınan Özel Tüketim Vergisi İstisnasının Değerlendirilmesi”, ss. 137-146.

Veli KARGI, “Turizmde Vergileme ve Vergi Teşvikleri”, ss. 147-162.

Burhanettin Onur KİREÇTEPE & Özge Filiz YAĞCIBAŞI, “An Assessment of the United Kingdom’s Role in the EU Budget on the Verge of Brexit, ss. 163-176.

İzzettin ÖNDER, “An Evaluatıon Of The Present State Of The Teachıng Of Publıc Fınance”,                ss. 177-182.

Ufuk SELEN, “Türkiye’de Asgari Ücretin Optimal Vergileme Kriterleri Açısından Analizi”, ss. 183-196.

İlhami SÖYLER, “Bir Anketin Söyledikleri! Vergi Mükellefi Ne İstiyor? Niçin Vergi Kaçırıyor?”,               ss. 197-210.

Can Tansel TUĞCU & Mustafa Alpin GÜLŞEN, “Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Asimetrik ARDL Yöntemiyle Analizi: 1980-2014 Türkiye Örneği”, ss. 211-228.

Ali Fuat URUŞ, “Enerji Piyasaları Regülasyon Uygulamaları ve Türkiye Örneği: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)”, ss. 229- 244.

Ökkeş YÜCEL, “Yüksek Denetimde Westmınster Modeli ve Birleşik Krallık Sayıştayı Örneği”,               ss. 245-263.

Osman Cenk KANCA, “Türkiye’de Vergi Yükü, Tüketim Harcamaları ve Yatırımlar: Sınır Testi Yaklaşımı“,  ss. 265-376.