7. Maliye Eğitimi Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Merkezi İdare İle Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkiler
Ev sahibi: Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Yer: Altınyunus Hotel, Marmaris – Muğla
Tarih: 1991

İÇİNDEKİLER

Halil NADAROĞLU, Ruşen KELEŞ, “Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkilerin Dünü ve Bugünü (Türkiye Örneği)“, ss. 24-52.
Peggy B. MUSGRAVE, “İdarelerarası Mali İlişkilerin Prensipleri”, ss. 140-165.
Remy PRUD’HOMME, “Adem-i Merkeziyet (Yerinden Yönetim)”, ss. 207-228.
Remy PRUD’HOMME, “Türkiye’ye Özgü Adem-i Merkeziyet”, ss. 252-257.
Werner Z. HIRSCH, “İdarelerarası Bağışların Yerel İdare Gelirleri Üzerindeki Rolü ve Etkisi”, ss. 273-286.