8. Maliye Eğitimi Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türkiye’de Vergileme Sorunları ve Ekonomik İstikrar
Ev sahibi: Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Yer: Uludağ – Bursa
Tarih: 1992
İÇİNDEKİLER

Eser KARAKAŞ, “Dolaylı Vergilerin İstikrar Etkileri”, ss. 11-18.
Oğuz OYAN, ss. 19-21.
Bora OCAKCIOĞLU, ss. 41-44.
Nevzat SAYGILIOĞLU, ss. 45-48.
Üstün DİKEÇ, ss. 83-89.
İbrahim AKTAN, “Türk Vergi Yönetimi ve Reorganizasyonu”, ss. 91-107.
Rıdvan SELÇUK, ss. 109-115.