BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Sempozyum Bildiri Özetlerinin Yazılması ve Gönderilmesi

Sempozyumda sunulmak üzere Türk veya yabancı Maliye Bilim İnsanları ile ilgili alanda çalışan üst düzey kamu görevlileri bildiri özeti gönderebilir. Bir kişinin en fazla iki bildiride ismi geçebilir. Ancak bir kişi sadece bir adet bildiri sunabilir. Yurt içinden gönderilen ortak çalışmalarda birinci ismin Maliye Bilim İnsanları listesinde yer alması şarttır. Sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce’dir. Bildirinin sunumu Türkçe ise Türkçe ve İngilizce; İngilizce ise sadece İngilizce özet gönderilir.

Bildiriler sempozyum yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildiriler; yazar(lar)ın ad ve kurumları açıklanmadan, numaralandırılarak, kör hakem sürecine (peer review) uygun şekilde Bilim Kurulu tarafından sempozyum konularına uygunluğu ve bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilir veya hakem sürecinden geçirilir. Bu süreç sonunda Sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler sempozyum web sayfasından duyurulur ve yazar(lar)ına “Kabul Mektubu” gönderilir.

Ortak bildiri çalışmaları için yazarlardan biri sorumlu yazar ve sunucu olarak belirlenir. Bu kişi bildiri göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabulü alınan bildirinin sunumundan sorumludur. Sunum masasında bu kişinin adı yazılı olarak bulunur.

Sempozyum bildirilerinin genişletilmiş özeti bilimsel etik ve sempozyum web sayfasındaki kurallara uygun olarak toplam 1.000-1.500 sözcük arasında yazılır. Bildirilerin genişletilmiş özetinde giriş, ana metin, sonuç, kısa kaynakça, anahtar kelimeler ve JEL kodu kısımlarına yer verilir.