BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderimi:

Bildirilerin bildiriipfctr@gmail.com  ya da 35.maliyesempozyumu@gmail.com elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi:

20 Haziran 2021

Bildiri Gönderimi İle İlgili Bilgi:

Bildiriler sempozyum yazım kurallarına ve verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır (http://www.maliyesempozyumu.org/yazim-kurallari/)

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildiriler; yazar(lar)ın ad ve kurumları açıklanmadan, numaralandırılarak, kör hakem sürecine (peer review) uygun şekilde Bilim Kurulu tarafından sempozyum konularına uygunluğu ve bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilir veya hakem sürecinden geçirilir. Bu süreç sonunda Sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler sempozyum web sayfasından duyurulur ve yazar(lar)ına “Kabul Mektubu” gönderilir.

Ortak bildiri çalışmaları için yazarlardan biri sorumlu yazar ve sunucu olarak belirlenir. Bu kişi bildiri göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabulü alınan bildirinin sunumundan sorumludur. Sunum masasında bu kişinin adı yazılı olarak bulunur.

Not: Lütfen, bildirinizi tasnif etmemiz için gerekli olan bilgilerin yer aldığı aşağıdaki formu da doldurup e-mail yoluyla gönderiniz.

Bildiri Gönderim Formu