BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderimi:

Sempozyumumuzda genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiriler kabul edilecektir. Bildirilerin genişletilmiş özetlerinin bildiriipfctr@gmail.com elektronik posta adresine gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. 

Bildiri Genişletilmiş Özeti Son Gönderim Tarihi:

İlan edilecektir…

Bildiri Genişletilmiş Özeti Gönderimi İle İlgili Bilgi:

Bildiri genişletilmiş özetleri sempozyum yazım kurallarına ve verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır (http://www.maliyesempozyumu.org/genisletilmis-ozet/). Sempozyuma gönderilecek bildiri genişletilmiş özetleri, bildirinin konusu ve bildirinin sunulacağı dil esas alınarak gruplandırılır ve oturumlar buna göre planlanır. Bildirinin sunumu Türkçe olacaksa Türkçe ve İngilizce genişletilmiş özet ayrı ayrı gönderilmelidir. Bildirinin sunumu İngilizce olacaksa sadece İngilizce genişletilmiş özet gönderilmesi yeterlidir.

Ortak bildiri çalışmaları için yazarlardan biri sorumlu yazar ve sunucu olarak belirlenir. Bu kişi bildirinin genişletilmiş özetini göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabulü alınan bildirinin sunumundan sorumludur. Sunum masasında bu kişinin adı yazılı olarak bulunur.

Not: Lütfen, bildiri genişletilmiş özetlerinizle birlikte bildirinizi tasnif etmemiz için gerekli olan bilgilerin yer aldığı aşağıdaki formu da doldurup e-mail yoluyla gönderiniz.

Bildiri Gönderim Formu