DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Fuat Erdal  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Selami Sezgin  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez  Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Canatay Hacıköylü  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Cemil Demir Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Haşim Akça Adana Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Recai Dönmez  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Oğuz Arslan  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan  Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Cumhur Dülger  Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Abdurrahman Taraktaş  Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Moğol  Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tufan Çakır  Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Tamer Ergül  Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sedef Oluklulu  Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Karal Önder  Anadolu Üniversitesi

 

Kongre Sekreteryası:

Araş. Gör. Dr. Süleyman Kasal 

Araş. Gör. Dr. Hatice Altınok 

Araş. Gör. Burak Pirdal 

Araş. Gör. Bora Azamet KORKMAZ

Araş. Gör. Müslüm GÜMÜŞ