Genişletilmiş Özet

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET YAZIM KURALLARI

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Bir kişinin ismi en fazla iki farklı bildiride yer alabilir. Bildirinin sunumu Türkçe olacaksa Türkçe ve İngilizce genişletilmiş özet ayrı ayrı gönderilmelidir. Bildirinin sunumu İngilizce olacaksa sadece İngilizce genişletilmiş özet gönderilmesi yeterlidir. Genişletilmiş özetler aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmış ve toplam 1.000-1.500 kelime arasında olmalıdır.
Genişletilmiş özetin hazırlanmasında dikkate alınması gereken kurallar şunlardır:
1. Genişletilmiş özet metin bölümleri Microsoft Word formatında, Calibri 12 punto, tek satır aralığında, paragraf sonrası 6 nk aralıklı ve ana metin iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı A4 ve sayfanın her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 3 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın altında ortada yer almalıdır.
2. Bildiri başlığının ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu (bold) harflerle ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır (Calibri 16 punto).
3. Yazar(lar)ın adları ve soyadları bildiri başlığının altında, ortalanmış şekilde ve açık bir biçimde yazılmalıdır (İlk harfleri büyük, koyu (bold), Calibri 12 punto). Ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri dipnot olarak belirtilmelidir (Calibri 10 punto).
4. Giriş, Başlıklar, Sonuç ve Kaynakça gibi ana başlıkların ilk harfleri büyük ve koyu (bold) yazılmalıdır (Calibri 14 punto). Diğer alt başlıklar, Anahtar Kelimeler ve Jel Kodu ifadeleri ise ilk harfleri büyük ve koyu (bold) yazılmalıdır (Calibri 12 punto).
5. Giriş: 150-250 kelime arası olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın önemi, amacı, yöntemi ve kapsamı açık bir şekilde belirtilmelidir.
6. Başlıklar: Tamamı 600-900 kelime arası olmalıdır. Birden fazla ana başlık ve/veya alt başlık olabilir. Bu başlıklarda literatür, açıklama, değerlendirme, metodoloji, bulgu, tartışma vb. konulara yer verilebilir.
7. Sonuç: 150-250 kelime arası olmalıdır. Bu bölümde çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara, yapılan değerlendirmelere ve önerilere açık bir şekilde yer verilmelidir.
8. Kaynakça: Genişletilmiş özetin yazım sürecinde yararlanılan başlıca kaynaklara (3-10 kaynak arası) yer verilir.
9. Anahtar Kelimeler: En az 3, en fazla 6 anahtar kelimeden oluşmalıdır.
10. JEL Kodu: Bildirinin alanıyla ilgili 2-3 JEL Kodu (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel) belirtilmelidir.
Genişletilmiş Özet formatı aşağıdaki örnek şablonda verilmiştir.

Örnek Şablon Türkçe

Örnek Şablon İngilizce