İLETİŞİM

DÜZENLEME KURULU

Anadolu Üniversitesi
İİBF – Maliye Bölümü ve İktisat Fakültesi – Maliye Bölümü
Yunus Emre Kampüsü
26470 Tepebaşı / Eskişehir

Tel.: +90 (222) 335 05 80 / Dahili.3223
E-posta: 36.maliyesempozyumu@gmail.com