İLETİŞİM

DÜZENLEME KURULU

İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü

Merkez Kampüsü

 

34452 Fatih/İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 212 440 01 70
E-posta:  34.maliyesempozyumu@gmail.com