Sempozyum Çağrısı

Değerli Maliye Bilim İnsanları,

Türkiye’nin en eski ve uzun süreli akademik organizasyonlarından olan ve 1985 yılında Maliye Eğitimi Sempozyumu olarak başlayıp her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde giderek artan katılımcı sayısıyla uluslararası kimliğine kavuşan Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye’nin 35’incisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nün ev sahipliğinde 18-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Bilim Kurulu’nda farklı ülkelerden akademisyenler bulunduğu gibi, bu yılki sempozyum en az beş farklı ülkeden katılımcı ve iki yabancı davetli konuşmacının katkısı ile gerçekleşecektir.  Bu çerçevede Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye, gerek sempozyumun uluslararası sayılması, gerekse Akademik Teşvik ve Doçentlik kriterlerini sağlaması bakımından gerekli koşulları fazlasıyla karşılamaktadır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir.

Sempozyumun ana teması, Maliye bilimidir. Bildiriler; Maliye TeorisiMali HukukMali İktisatBütçe ve Mali Planlama ve Genç Maliyeciler başlıklı beş oturumda sunulacak olup, Uluslararası Maliye Sempozyumu Türkiye’nin konuları web sayfasında temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle ilan edilmiştir. Konular burada sayılanlarla sınırlı olmayıp, Maliye alanını zenginleştiren, analiz ve politika yapma kapasitesinin artışına zemin hazırlayan her türlü çalışmayı kapsamaktadır.

Sunuma kabul edilen bildirilerin özetleri E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır.
Diğer yayın olanakları şunlardır:

  • Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of Public Finance – IJPF” dergisinde makale,
  • Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış uluslararası editörlü kitapta bölüm veya
  • Tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış ulusal editörlü kitapta bölüm olarak yayımlanabilir.

Sempozyum ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler;

web sayfalarından yapılmaktadır.

Bildiri özetleri, 30 Eylül 2019 – 20 Ocak 2020 tarihleri arasında bildiriipfctr@gmail.com ya da 35.maliyesempozyumu@gmail.com adresi üzerinden kabul edilecek, geri bildirimler bildiri sahiplerinin e-mail adreslerine 7 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılacaktır.

Kayıtlar, 15 Şubat 2020 – 20 Mart 2020 tarihleri arasında www.maliyesempozyumu.org resmi sitesinde ilan edilen kayıt formları üzerinden yapılabilecektir.

Doç. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi  Maliye Bölüm Başkan Yrd.
ve
35. Uluslararası Maliye Sempozyumu
Düzenleme Kurulu Başkanı

  Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi   30 Eylül 2019
  Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi   20 Ocak 2020
  Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi   7 Şubat 2020
  Sempozyum Kayıtlarının Başlangıç Tarihi   15 Şubat 2020
  Sempozyum Programının İlan Tarihi   10 Nisan 2020
  Sempozyum Başlangıç Tarihi   18 Nisan 2020
  Sempozyum Bitiş Tarihi   22 Nisan 2020
  Tam Metin Bildiri Gönderimi Bitiş Tarihi   20 Mayıs 2020
  Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanması   31 Mayıs 2020
  Ulusal Kitap Bölümü Gönderimi Bitiş Tarihi   31 Temmuz 2020
  Uluslararası Kitap Bölümü Gönderimi Bitiş Tarihi   31 Temmuz 2020