Sempozyum Çağrısı

Değerli Maliye Bilim İnsanları,

Türkiye’nin en eski ve uzun süreli akademik organizasyonlarından olan ve 1985 yılında Maliye Eğitimi Sempozyumu olarak başlayıp her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde giderek artan katılımcı sayısıyla uluslararası kimliğine kavuşan Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye’nin 35’incisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nün ev sahipliğinde 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Bilim Kurulu’nda farklı ülkelerden akademisyenler bulunduğu gibi, bu yılki sempozyum en az beş farklı ülkeden katılımcı ve iki yabancı davetli konuşmacının katkısı ile gerçekleşecektir.  Bu çerçevede Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye, gerek ÜAK mevzuatı uyarınca Doçentlik kriterleri açısından belirlenen koşulları, gerekse sempozyum sonrası sağlanan  yayın imkanları açısından,  Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir.

Sempozyumun ana teması, “Salgın Dönemi ve Sonrasında Türkiye ve Dünya’da Maliye Politikaları” olarak belirlenmiş olup bu tema ile sınırlı olmamak üzere Maliye biliminin tüm ana bilim dallarından bildiri kabul edilecektir. Sempozyum ana teması ile ilgili olarak gelen bildiriler özel bir oturumda, bunun dışındaki bildiriler; Maliye TeorisiMali HukukMali İktisatBütçe ve Mali Planlama ve Genç Maliyeciler başlıklı beş farklı oturumda sunulacak olup, Uluslararası Maliye Sempozyumu Türkiye’nin konuları web sayfasında temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle ilan edilmiştir. Konular burada sayılanlarla sınırlı olmayıp, Maliye alanını zenginleştiren, analiz ve politika yapma kapasitesinin artışına zemin hazırlayan her türlü çalışmayı kapsamaktadır.

Sunuma kabul edilen bildirilerin özetleri E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır.
Diğer yayın olanakları şunlardır:

  • Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of Public Finance – IJPF” dergisinde makale,
  • Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış uluslararası editörlü kitapta bölüm veya
  • Tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış ulusal editörlü kitapta bölüm olarak yayımlanabilir.

Sempozyum ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler;

web sayfalarından yapılmaktadır.

Bildiri özetleri, 1 Şubat 2021 – 20 Haziran 2021 tarihleri arasında bildiriipfctr@gmail.com ya da 35.maliyesempozyumu@gmail.com adresi üzerinden kabul edilecek, geri bildirimler bildiri sahiplerinin e-mail adreslerine 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılacaktır.

Kayıtlar, 1 Temmuz 2021 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında www.maliyesempozyumu.org resmi sitesinde ilan edilen kayıt formları üzerinden yapılabilecektir.

Prof. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU
35. Uluslararası Maliye Sempozyumu
Düzenleme Kurulu Başkanı

  Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi   1 Şubat 2021
  Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi   20 Haziran 2021
  Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi   30 Haziran 2021
  Sempozyum Kayıtlarının Başlangıç Tarihi    1 Temmuz 2021
  Sempozyum Programının İlan Tarihi    7 Ekim 2021
  Sempozyum Başlangıç Tarihi   14 Ekim 2021
  Sempozyum Bitiş Tarihi   17 Ekim 2021
  Tam Metin Bildiri Gönderimi Bitiş Tarihi   19 Kasım 2021
  Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanması   30 Kasım 2021
  Ulusal Kitap Bölümü Gönderimi Bitiş Tarihi   17 Aralık 2021
  Uluslararası Kitap Bölümü Gönderimi Bitiş Tarihi   17 Aralık 2021