Sempozyum Çağrısı

Değerli Maliye Bilim İnsanları,

Ülkemizin en köklü ve uzun soluklu bilimsel organizasyonlarından biri olan ve 1985 yılından bu yana her yıl farklı bir üniversitemiz tarafından düzenlenen Uluslararası Maliye Sempozyumu’nun 34’üncüsü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nün ev sahipliğinde, 24 – 27 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Maliye Sempozyumu, sempozyumun uluslararası sayılabilmesi ve Akademik Teşvik ve Doçentlik kriterlerini sağlayabilmesi bakımından gerekli koşulları fazlasıyla karşılamaktadır. Sempozyum Bilim Kurulu’nda farklı ülkelerden akademisyenler bulunduğu gibi, bu yılki sempozyum en az beş farklı ülkeden katılımcı ve davetli konuşmacıların katkısı ile gerçekleşecektir.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir.

Sempozyumun ana teması, Maliye bilimidir. Bildiriler; Maliye Teorisi, Mali HukukMali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Genç Maliyeciler başlıklı beş oturumda sunulacak olup, Uluslararası Maliye Sempozyumu’nun konuları web sayfasında temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle ilan edilmiştir. Konular burada sayılanlarla sınırlı olmayıp, Maliye alanını zenginleştiren, analiz ve politika yapma kapasitesinin artışına zemin hazırlayan her türlü çalışmayı kapsamaktadır.

Sunuma kabul edilen bildirilerin özetleri E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır.
Diğer yayın olanakları şunlardır:

 Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of
Public Finance – IJPF” dergisinde makale,
 Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış
editörlü kitapta bölüm veya
 Tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış editörlü
kitapta bölüm olarak yayımlanabilir.

Sempozyum ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler;
* www.maliyesempozyumu.org
* www.ipfctr.org
web sayfalarından yapılmaktadır.

Bildiri özetleri, 12 Kasım 2018 – 22 Şubat 2019 tarihleri arasında 34.maliyesempozyumu@gmail.com adresi üzerinden kabul edilecek, geri bildirimler bildiri sahiplerinin e-mail adreslerine 15 Mart 2019 tarihinden itibaren yapılacaktır.

Kayıtlar, 4 Mart 2019 – 5 Nisan 2019 tarihleri arasında www.maliyesempozyumu.org resmi sitesinde ilan edilen kayıt formları üzerinden yapılabilecektir.

 

 

Prof. Dr. S. Ateş OKTAR
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı
ve
34. Uluslararası Maliye Sempozyumu
Düzenleme Kurulu Başkanı

  Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi   12 Kasım 2018
  Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi   22 Şubat 2019
  Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi   15 Mart 2019
  Sempozyum Kayıtlarının Başlangıç Tarihi   4 Mart 2019
  Sempozyum Kayıtlarının Bitiş Tarihi   5 Nisan 2019
  Sempozyum Programının İlan Tarihi   İlan edilecektir..
  Sempozyum Başlangıç Tarihi   24 Nisan 2019
  Sempozyum Bitiş Tarihi   27 Nisan 2019
  Tam Metin Bildiri Gönderimi Bitiş Tarihi   30 Mayıs 2019
  Tam Metin Bildiri Hakem Süreci Bitiş Tarihi   30 Temmuz 2019
  Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanması Tarihi   30 Ağustos 2019