SUNUM KURALLARI

Oturumların ve Bildirilerin Süresi
1. Sempozyumda oturumların süresi 90 dakika olarak planlanır. Bu nedenle bildirilerin sunumu ve tartışmaların bu süre içinde tamamlanması gerekir.
2. Her bildiri sunumu için toplam 15-20 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulması çok önemlidir. Sempozyumun programa göre işleyişi bu sürelere uyulmasına bağlıdır.
3. Bildiriler sunulduktan sonra kalan süre izleyicilerin değerlendirme, yorum, eleştiri ve soruları ile bunların cevaplandırılması için kullanılır.

Oturum Öncesi Buluşma ve Hazırlık
1. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı olur. Oturum başkanı yöneteceği oturumdan 15 dakika önce salonda olur ve bildiri sahipleri ile buluşur.
2. Bildiri sahiplerinin de kendi oturumundan 15 dakika önce salonda bulunması ve sunumla ilgili hazırlıklarını yapması gerekir.
3. Her salonda sunumlar için bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunur. Sunumlarda bu bilgisayar kullanılacağından oturumdan önce sunum dosyası salondaki bilgisayara yüklenmelidir.

Sunum ve Sunum Malzemesi
1. Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir. 

2. Sunum sırasında hazırlanan bildirinin ana noktalarına değinilmelidir. Daha detaylı açıklamalar gelecek sorular üzerine soru-cevap kısmında yapılabilir.
3. Eğer görsel bir sunum hazırlanacaksa Microsoft Power Point programı kullanılmalıdır. Slayt sayısı 15 dakikalık konuşma süresi dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
4. Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto (en az 24 punto) kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.

Sunum formatı aşağıdaki örnek şablonda verilmiştir.