YAYIN iMKANLARI

Uluslararası Maliye Sempozyumu, sempozyumun uluslararası sayılabilmesi ve Akademik Teşvik ve Doçentlik kriterlerini sağlayabilmesi bakımından gerekli koşulları fazlasıyla karşılamaktadır.

Sunuma kabul edilen bildiriler E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır.

Diğer yayın olanakları şunlardır :
 Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of Public Finance – IJPF” dergisinde makale,
 Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış  editörlü kitapta bölüm veya
 Tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış editörlü kitapta bölüm olarak yayımlanabilir.