YAYIN iMKANLARI

Ülkemizde Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde ÜAK ve YÖK tarafından değerlendirilmektedir. Bu noktada, Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye, 5’in üzerinde farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin katılımı, çokuluslu bilim kurulu yapısı, ISBN numarası alınmış sempozyum bildiriler kitabı yayını (E-Proceedings Book), gönderilen bildirilerin hakem sürecinden geçmesi yönleriyle ÜAK mevzuatı açısından uluslararası nitelikte olup, öğretim üyeliği, doçentlik, profesörlük kadro atamalarında esas alınan kriterlerini sağlaması bakımından gerekli koşulları karşılamaktadır.

2021 yılı Teşvik yönetmeliği açısından ise, katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bunların da en az 5 farklı ülkeden olması şartı arandığından, bu şartın sağlanıp sağlanmadığı sempozyuma son başvuru tarihi itibariyle tespit edilebilecektir. Bu şartın sağlanamaması durumunda sempozyum bildiri kitabında yayınlanan tam metin bildirilerin teşvik başvurularında kullanımı mümkün olmayacak ancak doçentlik başvurularında kullanılabilecektir.

Sempozyum katılımcılarının bildirilerini akademik tercihlerine (doçentlik veya akademik teşvik başvurusu) uygun şekilde değerlendirebilmeleri açısından aşağıda yer alan yayın olanaklarını incelemeleri ve özet bildiri gönderimi sonrası, makale (uluslararası hakemli), ulusal veya uluslararası kitap bölümü seçeneklerinden oluşan akademik teşvikten yararlanma imkanlarını da incelemeleri önerilmektedir.

Sunuma kabul edilen bildiriler E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır.

Diğer yayın olanakları şunlardır :
* Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of Public Finance – IJPF” dergisinde makale,
* Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış  uluslararası editörlü kitapta bölüm olarak veya
* Tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış ulusal editörlü kitapta bölüm olarak yayımlanabilir.