12. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Mali Kriz
Ev sahibi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü
Yer: Attaleia Deluxe Holiday Village, Belek – Antalya
Tarih: 15 – 17 Mayıs 1997

İÇİNDEKİLER

Eser KARAKAŞ, Pınar AKKOYUNLU, “Mali Kriz Göstergeleri ve Uluslararası Karşılaştırmalar”, ss. 17-34.
Veysi SEVİĞ, “Mali Kriz Ortamında Uygulanan Ekonomi Politikalarının Hukuksal Boyutları ve Yeterliliği”, ss. 47-62.
Hülya KİRMANOGLU, “Türkiye’de Gelir Bölüşümü ve Devletin Gelir Bölüşümü Politikaları”, ss. 77-100.
Güven SAK, “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, ss. 109-131.
Refia YILDIRIM, Erhan YILDIRIM, “Türkiye’de İktisadi Dalgalanmalar ve Maliye Politikası”, ss. 143-171.
Ümit EROL, “Kamu Açıklan ile Enflasyon Arasındaki Nedensellik Bağlantısı”, ss. 173-179.
Hikmet İYİDİKER, Metin ALTIOK, “1980 Sonrası İstikrar Politikası Aracı Olarak Türkiye’de Maliye Politikası” ss. 181-205.
Orhan ŞENER, “Türkiye’de Optimal Kaynak Ayırımından Sapmalar (Sosyal Hizmetler Örneği)“, ss. 221-235.
Ayşegül MUTLU, “Türkiye’de Konsolide Bütçe Harcamalarının Değerlendirilmesi”, ss. 237-258.
Gülay Günlük ŞENESEN, “Kamu Harcamalarının Ölçülmesi Üzerine Bir Deneme: Savunma Harcamaları”, ss. 277-295.
Ahmet ULUSOY, Ahmet SEZGİN, “Wagner Yasasının Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Ayrıma Göre Geçerliliği”, ss. 297-322.