15. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Bu Yapılanmada Performans Yönetimi ve Denetiminin Yeri
Ev sahibi: Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Falez Hotel, Konyaaltı – Antalya
Tarih: 15 – 17 Mayıs 2000

İÇİNDEKİLER

Eser KARAKAŞ, “Dünya’da Kamu Mali Yönetimi ve Şeffaflık”, ss. 19-25.
Fevzi DEVRİM, Asuman ALTAY, “Küreselleşme Sürecinde Sosyal Devlet Anlayışındaki Değişmelerin Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Açısından Değerlendirilmesi”, ss. 27-76.
Güven SAK, Sinan SÖNMEZ, “Kamu Hesaplarında Saydamlık ve Borç Yönetimi”, ss. 77-109.
Ahmet KESİK, “Türk Mali Sisteminin İşleyiş Yönünden Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Çabaların Yönü ve Bu Çabaların Değerlendirilmesi”, ss. 139-168.
Aziz KONUKMAN, Ali Rıza AYDIN, Oğuz OYAN, “Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Tespit ve Öneriler”, ss. 169-200.
Arife ÇOŞKUN, “Kamu Sektöründe Performans Denetimi: Sayıştay Uygulaması”, ss. 267-298.
Hülya KİRMANOĞLU, Murat ÇAK, “Kamu Kesiminde Performans Ölçümü”, ss. 315-344.
Gülay G. ŞENESEN, “Bütçe Başlangıç Ödenekleri Başarımının Değerlendirilmesinde Nicel Yaklaşımlar”, ss. 345-375.
Nihat FALAY, “Yerel Yönetimlerde Performans Denetimi”, ss. 377-410.