17. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Avrupa Birliği”ne Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu
Ev sahibi: Ankara Üniversitesi, S.B.F. Maliye Bölümü ve Hukuk Fakültesi
Yer: Letoonia Club & Hotel Fethiye
Tarih: 22 – 25 Mayıs 2002

İÇİNDEKİLER

M.Akif HAMZAÇEBİ, “AB Vergi Yapısı ve Türkiye Ulusal Programı ve 2001 İlerleme Raporu”, ss. 9-27.
Mircan YILDIZ, “Avrupa’nın Ekonomik ve Parasal Bütünleşmesinde Maliye Politikasının Rolü”, ss. 28-70.
Mustafa ÇELEN, Bülent BALİ, “Parasal Birlik Kısıtı Altında Maliye Politikalarının Etkinliği: Avrupa Para Birliği (EMU)”, ss. 71-102.
Billur YALTI SOYDAN, “Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergiler: Uyumlaştırmak ya da Uyumlaştırmamak, İşte Bütün Mesele Bu!”, ss. 111-179.
İsmail ENGİN, “Vergi Rekabeti: AB ve Türkiye”, ss. 180-208.
Mehmet PALAMUT, “Ulusal Egemenlik Bağlamında Vergilendirme Yetkisi”, ss. 219-245.
Durmuş ÖZTEK, “AB Bağlamında Kamu Maliyesinin Yeniden Yapılandırılması”, ss. 247-254.
Nagihan OKTAYER, “Türkiye’nin Avrupa Birliği Bütçesine Muhtemel Katkısı”, ss. 255-277.
Nihat FALAY, “Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler”, ss. 278-284.
Baran ÖZEREN, Safiye KAYA, “Kamu Harcamalarının Denetimi Bağlamında Sayıştay’ın Avrupa Birliği’ne Uyumlaştırılması”, ss. 285-312.
Abuzer PINAR, Güven SAK, “Avrupa Birliği Kapsamında Devlet Yardımları ve Türkiye Türkiye’de Kamu Bankacılığı Deneyimi Üzerine Gözlemler”, ss. 318-349.
Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, “Rekabet İstemi Zoru Gerçekleştiriyor Mu? Avrupa Birliği ve Konsolide Bir Kurumlar Vergisi Matrahı”, ss. 351-381.
Hakan UZELTÜRK, “Avrupa Birliği’nde Özel Tüketim Vergileri”, ss. 382-440.