26. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları
Ev sahibi: Harran Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Yer: Dedeman Şanlıurfa ve Hotel El-Ruha, Şanlıurfa
Tarih: 2 – 5 Mayıs 2011

İÇİNDEKİLER

Bilgi

Volkan GÜLER, İrfan TÜRKOĞLU, Ümit Süleyman ÜSTÜN, “Avrupa Birliği’nde Ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları”, ss. 38- 55.
Gökhan DÖKMEN, “Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü: Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ampirik Bir Analiz”, ss. 57- 76.
Metin MERİÇ, Ergüder CAN, “Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajansları Modeli: İzmir Kalkınma Ajansı”, ss. 77- 96.
Mustafa ÇELEN, “Kalkınma Ajansları ve Yönetişim”, ss. 125- 150.
İlhan KARAKOYUN, “Yeni Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı Ve Kalkınma Ajansları: Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği”, ss. 152- 183.
Metin MERİÇ, Ergüder CAN, “Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajansları Modeli: İzmir Kalkınma Ajansı”, ss. 185- 204.
Deniz ŞAHİN, M. Said DÖVEN, “Üniversiteler Stratejik Planlarında Bölgesel Kalkınmaya Ne Kadar Vurgu Yapıyorlar?, ss. 212- 237.
Meltem KAYIRAN, N. İlter ERTUĞRUL, “Bölgesel ve Kırsal Kalkınmada KİT’lerin Rolü: Et Ve Balık Kurumu Örneği”, ss. 239- 272.
Deniz ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, “Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelesi”, ss. 281- 304.
Ahmet Burçin YERELİ, İsmail KOBAL, Altuğ Murat KÖKTAŞ, “Türkiye’de Kamusal Sağlık Harcamalarının ve Birim Hasta Maliyetlerinin Bölgesel Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme”, ss. 306- 325.
M. Mustafa ERDOĞDU, Seda ŞAHİN, “Alternatif Bir Sağlık Politikası Bileşeni Olarak Organik Tarım ve Bölgesel Kalkınma”, ss. 327- 355.
İdris SARISOY, M. Kemal BEŞER, Hüseyin ÖZTÜRK, “İktisadi Kalkınmanın Aracı Olarak Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Özel Sektör Dış Borçlanması Üzerindeki Etkisi”, ss. 368- 383.
İsa SAĞBAŞ, Saffet ERDOĞAN, Hüseyin ŞEN, “Türkiye’de Sektör Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi ve Ekonomik Etkileri”, ss. 385- 417.
Mehmet ŞAHİN, Özge UYSAL, “Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisinin Shift-Share Tekniği İle Analizi”, ss. 419- 446.

Tüm Sunumlar