27. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Vergi Sistemlerinin Yeniden Yapılanması Gereği ve Alternatif Finansman Araçları
Ev sahibi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
Yer: Beldibi Rixos Sungate, Antalya
Tarih: 20 – 24 Mayıs 2012

İÇİNDEKİLER

Bilgi

Başak ERGÜDER, “İstanbul’un İstihdam Haritasında İstihdam Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi”, ss. 1- 14.

Sezai TEMELLİ, “Yoksulluk ve Bütçe”, ss. 15- 26.

Engin HEPAKSAZ, “Türkiye’de Vergi Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında Muhtemel Fayda ve Maliyetleriyle VEDOP Projesi ve E Maliye Uygulamaları”, ss. 27- 46.

Ahmet SOMUNCU, “Vergi Kanunu Yapma Sanatı: 1999- 2011 Döneminde Vergi Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirmesi ve Vergi Reformu İhtiyacı”, ss. 47- 63.

Özgür BİYAN, Ahmet SOMUNCU, “Ücretlilerin Vergilendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Öneri: Beyanname Yükümlülüğü”, ss. 64- 86.

Murat ÇELEN, Hünkar GÜLER, “Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri KDV Hasılat Performanslarının Karşılaştırılması”, ss. 87- 109.

Turgay BERKSOY, Mehmet ŞAHİN, Özge UYSAL, “Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları”, ss. 110- 125.

Ertunç ŞİRİN, “Kamu- Özel Sektör Ortaklıklarının Hukuki Altyapısı”, ss. 126- 139.

İbrahim Atilla ACAR, “Kamu- Özel Sektör Ortaklıkları Kamu Hizmeti Sunumunu Etkinleştirebilir mi?”, ss. 140- 146.

Mehmet ŞAHİN, Özge UYSAL, “Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme”, ss. 147- 158.

Tüm Sunumlar