29. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Kamu Maliyesinde Denetim
Ev sahibi: Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Yer: Sueno Beach Otel Side / Antalya
Tarih: 16-20 Mayıs 2014

İÇİNDEKİLER

Bilgi

Ramazan KILIÇ, “Uluslararası Alanda Gerçekleştirilen Vergi Denetimi”, ss. 2- 16.
Ali DEĞİRMENDERELİ, “Alman Vergi Sisteminde Vergi İncelemesi”, ss. 17- 36.
Fatih SAVAŞAN, Kadriye İzgi ŞAHPAZ, Tunç İNCE, “Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması”, ss. 37- 58.
Ersan ÖZ, Mehmet YOLCU, “Bir Vergi İncelemesi Yöntemi: Randıman Analizi ve Vergi Gayretine Muhtemel Katkılarının Tartışılması”, ss. 59- 81.
Musa GÖK, Sevda AKAR, “Türkiye’de Kamu Denetiminde Saydamlık Sorunu ve Genel Bütçeli Kuruluşlar Açısından Bir Değerlendirme”, ss. 91- 114.
Alparslan A. BAŞARAN, Murat Alper BAŞARAN, Serkan ERKAM, Murat ÇETİNKAYA, “Kamu Hizmetlerinde Performans Denetimi ve Memnuniyet: Asayiş Hizmetlerinde Memnuniyetin Bulanık Mantık Temelli Analizi”, ss. 115- 132.
Uğur DÜNDAR, “Kamu Mali Denetiminde İstatistiksel Bir Yaklaşım: Benford Yasası”, ss. 133- 144.
Metin MERİÇ, Sıddık TOPALOĞLU, “Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Denetimin Rolü ve İşlevleri”, ss. 145- 176.
Murat DEMİR, Abuzer PINAR, “Mali Yönetim Reformunun Belediyelerde Harcama Yönetimi ve Denetimi Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş Belediyelerden Kesit Veri Analizi”, ss. 183- 204.
Temel GÜRDAL, Veysel ÇIPLAK, “Kamu Kesiminde İç Denetimin Etkinliği”, ss. 205- 242.
Semih BİLGE, Nurten DAŞKAYA, “Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, ss. 243- 267.
İbrahim Atilla ACAR, Elif Ayşe ŞAHİNİPEK, “Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetinin Etkinliği: Ege Bölgesi Alan Araştırması”, ss. 269- 293.
Semih BİLGE, Dürdane KÜÇÜKAYCAN, “Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma”, ss. 295- 323.
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Süleyman DİKMEN, Faruk GÜNGÖREN, “Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: “Türk Sayıştayı Örneği”, ss. 329- 350.
Hakkı Hakan YILMAZ, “Kurumsal Performans Denetimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Sayıştay’ın Değişen Rolü”, ss. 351- 368.
Mehmet Alpertunga AVCI, “Ofis Tipi Sayıştay Örnekleri Işığında Türk Sayıştayı’nın Değerlendirmesi”, ss. 369- 397.
Zekeriya TÜYSÜZ, “Sayıştay Sunumu”, ss. 399- 401.
Faruk GÖZÜBÜYÜK, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomiye Mücadele Stratejisi ve Uygulamaları”, ss. 415- 420.
Abdullah KİRAZ, “Gelir İdaresi Başkanlığı e- Dönüşüm Projeleri”, ss. 421- 425.
Ayşe CECELİ, Mehmet CEYLAN, “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gönüllü Uyum ve Mükellef Odaklılık Yaklaşımı”, ss. 427- 431.
Mehmet ARSLAN, Mine BİNİŞ, “Vergi Denetiminde Bir Etkinlik Sorunu Olarak Mükellef Seçimi”, ss. 443- 462.
Memduh ASLAN, “Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi”, ss. 463- 490.
Güneri AKALIN, “Kalkınan Ekonomi Türkiye’de Denetimin Etkinleştirilmesi”, ss. 491- 503.
İsa SAĞBAŞ, Naci Tolga SARUÇ, “Türkiye’de Bölgesel Vergi Yüküne “Formül Yöntemi ile Vergi Tahsisi” ile Farklı Bir Bakış”, ss. 505- 517.
Mehmet KAYA, “Bağımsız Denetim ve Kamu Gözetimi Konusundaki Dünyadaki Gelişmeler”, ss. 529- 533.
Osman DERELİ, “Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Kamu Gözetimi Kurumu”, ss. 535- 539.
Mehmet ŞİRİN, “Türkiye Denetim Standartları”, ss. 541- 544.
Mehmet Nadi ABBASOĞLU, “Bağımsız Denetim ve Tasdik Denetiminin Karşılaştırılması”, ss. 545- 547.

Tüm Sunumlar