5. Maliye Eğitimi Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Devlet Borçları
Ev sahibi: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Yer: Didim – Aydın
Tarih: 22 – 24 Mayıs 1989

İÇİNDEKİLER

Esen KARAKAŞ, “Ricardocu Denklik Teoremi Üzerine”, ss. 10-14.
Aytaç EKER, Mustafa SAKAL, “Türkiye’de İç Borçlar”, ss. 17-39.
Üstün DlKEÇ, “Dış Devlet Borçları ve Dünyadaki Son Gelişmeler”, ss. 42-52.
Turgay BERKSOY, “Türkiye’nin Dış Borçlanması”, ss. 55-73
Gerhard ZEITEL, “Probleme der In – und Auslandverschuldung”, ss. 77-90.