GENÇ MALİYECİLER OTURUMU

Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye’de genç maliyecilerin sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi, yapmış oldukları tez, makale veya proje çalışmalarının tartışılması ve önerilerin değerlendirilmesi, aralarında işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturulması için “Genç Maliyeciler Oturumu” düzenlenir. Gelen bildiri sayına göre birden fazla oturum yapılabilir.

Üniversitelerde maliye alanında yüksek lisans veya doktora yapan öğretim elemanları genç maliyeci olarak kabul edilir. Bu oturumda sunulan ortak bildirilerde birinci isim yazarın genç maliyeci olması ve sunumun da bu kişi tarafından yapılması şarttır. Böylece genç maliyecilerin çalışmalarının teşvik edilmesine katkı sağlanır.