KONULAR

Sempozyumun ana teması, “Enflasyonla Mücadelede Kamu Maliyesi Araçları” olarak belirlenmiş olup, bu konuyla sınırlı olmamak üzere Maliye biliminin tüm ana bilim dallarından bildiri kabul edilmektedir. 

Sempozyum ana teması olarak belirlenen konu dışındaki alanlardan gelen bildiriler;  Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama başlıkları dört oturumda sunulacak olup, Uluslararası Maliye Sempozyumu’nun konuları web sayfasında temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle ilan edilmiştir. Konular burada sayılanlarla da sınırlı olmayıp, Maliye alanını zenginleştiren, analiz ve politika yapma kapasitesinin artışına zemin hazırlayan her türlü çalışmayı kapsamaktadır.

1. MALİYE TEORİSİ 2. MALİ HUKUK 3. MALİ İKTİSAT 4. BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA
Kamu Gelirleri Vergileme İlkeleri Maliye Politikası Kamu Bütçesi
Kamu Harcamaları Mükellefin Ödevleri Kamu Ekonomisi Bütçe Sistemleri
Devlet Borçları Mükellef Hakları Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası Bütçe Süreci
Kamusal Mallar Vergilendirme Süreci Ekonomik Kalkınma ve Vergileme Bütçe Uygulamaları
Dışsallıklar Vergi Kabahatleri ve Suçları Refah Ekonomisi Bütçe Denetimi
Davranışsal Maliye Vergi İdaresi Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Bütçe Hakkı
Vergi Teorisi Vergi Denetimi Borç Yükü ve Ekonomik İstikrar Mali Planlama ve Mali Yönetim
Vergi Psikolojisi Vergi Yargısı Politik Kurumlar ve Mali Kapasite Katılımcı Bütçeleme
Mahalli İdareler Maliyesi Uluslararası Vergileme Piyasa Aksaklıkları ve Maliye Politikası Kamu İhale İşlemleri
Mükellef Davranışları Transfer Fiyatlandırması İnovasyon ve Kamu Politikaları Kamu Harcama Hukuku
Maliye Tarihi Vergi Kaçakçılığı Kamu Sektöründe Etkinlik Kamu Mali Denetimi
Uluslararası Maliye E-Vergileme Sistemi Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme Hazine İşlemleri